reconnection

Kromě Avallon Breathwork nabízím také možnost setkání se specifickou léčivou modalitou ΛV Reconnection.

Jedná se o nekontaktní energetickou práci (bez doteku) s celospektrálními frekvencemi, které bezpečně aktivují náš potenciál ve více úrovních současně a otevírají možnosti znovupropojení s původní matricí zdraví a rovnováhy naší psychosomatické integrity i evolučními silami v našem vědomí.

/pro bližší info mne kontaktujte nebo viz "reference a zkušenosti"/