reconnection

Kromě Avalon Breathwork nabízím také možnost práce s pozoruhodnou léčivou modalitou Reconnection neboli rekonektivním léčením. Na základě pozitivních osobních zkušeností (od roku 2010) jsem se rozhodl tento přístup integrovat do své nabídky.

Dle pojetí Dr. Pearla lze říci, že během rekonektivního léčení se dostává náš organismus do kontaktu se zdrojem energetického pole se specifickou frekvencí, která aktivuje potenciál autentického já, upravuje rovnováhu imunitního systému, regeneruje poškozené části organismu a to až na bazální úrovně genetické informace. Pozitivní změna se však děje simultánně nejen na tělesné rovině, ale i na rovině emoční, mentální a spirituální.

reconnection healing

Zajímavých výsledků a někdy i vyléčení nebo prokazatelného zlepšení bylo dosaženo i u tak závažných diagnóz jako: mozková obrna, epilepsie, roztroušená skleróza, maligní nádory, artróza, revmatoidní artritida, chronický únavový syndrom, poruchy imunitního systému, oční vady, post-traumatická stresová porucha… Kromě tělesných symptomů je přístup pro svou neinvazivnost rovnež vhodný i pro psychické a emoční potíže v nejširším spektru projevů… Reconnection se ovšem primárně nesoustředí na rovinu symptomu, ale na aktivaci procesu úzdravy na všech rovinách. Konkrétní symptom tedy může být bezprostředně po léčení stále přítomen, ale současně se nastartuje proces v jehož důsledku může zcela odeznít, jen "vnitřní léčitel" musí dostat chvíli času na postupné "přenastavení systému".

FL small

Léčení je zcela bezpečné, tedy bez rizika vedlejších účinků nebo poškození – proces jakoby měl svou vlastní navigaci, která klienta vede pouze tam, kam potřebuje s respektem k jeho reálné situaci. Někdy stačí i jediné sezení pro významný posun léčebného procesu. Každé léčebné sezení však přinese podporu, uzdravování a transformaci přesně na místě, které je pro vás v danou chvíli nejvhodnější a po ošetření toto léčení pracuje dál.

Pro porozumění reálné kvalitě těchto procesů a jasně zaznamenatelným změnám v sobě samém je však pochopitelně důležitá osobní zkušenost a prožitek individuálního procesu harmonizace.

Očekávat můžete postupný návrat do rovnováhy a rozvoj potenciálu na všech zmíněných úrovních, možná se to však bude dít i neočekávanými cestami.

Při léčení nedochází k cílenému přenosu “energie terapeuta” na klienta. Terapeut je pouze “katalyzátorem” a facilitátorem procesu, který má svoji vlastní inteligenci a vede klienta ve spolupráci s jeho individuálním nevědomým “kompasem” sebeléčení a osobního rytmu změn či úzdravy.

Terapeut jen umožňuje aby se rekonektivní pole aktivovalo, obdobně jako může být světlo usměrněno optickým hranolem kterým prochází, rozloženo na duhové spektrum a opět složeno do své bílé podstaty, aniž by optický hranol “konal” cokoliv specifického.

V tomto kontextu se tedy nejedná o žádnou formu běžně zahrnutelnou pod pojem „léčitelství“ – “osobní energie” terapeuta se aktivní fáze RC léčebného procesu cíleně neúčastní.

Co se při léčení může dít?

U klientů jsou často pozorovatelné výrazné rychlé oční pohyby (jako v REM fázi spánku), změny dýchání, tepové frekvence, aktivace energetického pole se někdy projeví jemnými „cuky“ a pohyby rukou i celého těla, kručením v žaludku, pocity horka či chladu, vln energie apod. U někoho se objevují výraznější emoční projevy, smích někomu tečou slzy. Lidé často zmiňují vnímání různých „pomocných bytostí“ i komunikace s nimi, intenzivních barev, vhledů do různých aspektů svého života nebo kontaktu se symbolickými obrazy atd.

Klienti po sezení často popisují své pocity jako klid, radost až blaženost, vnitřní mír, hluboké uvolnění, projasnění vnímání.

info: v rekonektivním léčení se terapeut klienta fyzicky nedotýká, klient relaxovaně leží se zavřenýma očima na masážním lehátku

Léčení samo o sobě si ale neklade za cíl nahradit tradiční lékařskou nebo psychoterapeuticku podporu a nijak nevybízí k opuštění či odmítání lékařské péče, případné medikace nebo stávající terapeutické spolupráce.

the reconnection

Další úroveň tohoto procesu nabízí celostní formát Reconnection, kde jde o naše strukturované “znovunapojení” na původní matrici zdraví, životního smyslu a prosperity na všech rovinách zahrnující spojení našich vlastních energetických drah s makroúrovněmi v návaznosti jedinec > planeta > vesmír > jednotné pole univerza (neboli tzv. “unitární kvantové pole” současné subatomární fyziky).

Změna je často ihned patrná, typickými prožitky jsou pocity lehkosti, nadhledu, uvolnění a také vědomí, že něco je “jinak”. Dochází k urychlení osobního vývoje a vnitřních změn a celkové hluboké reintegraci, člověk se dostává krok za krokem do souladu se svou podstatou a okolnostmi, které lépe vyhovují jeho aktuálním potřebám. To nemusí být zpočátku vždy jen „příjemné“, neboť se nám v životě zřetelněji zrcadlí co je v souladu s tím, kdo jsme, a co v souladu není. Proto tento formát doporučuji pouze lidem, kteří skutečně chtějí žít autentickou podobu sebe sama a jsou otevřeni změně.

Reconnection

Dle pojetí Dr. Pearla tento formát nabízí komplexní práci s energetickou mapou synchronizující náš systém s vyššími rovinami, tedy od mikrokosmu naší tělesně-duševní jednoty k makrokosmu univerzálních polí v superorganismu naší planety až k subatomárním polím vesmíru, tedy k jednotnému poli energie tvořícího naši realitu.

Proces Reconnection si můžeme představit jako propojení našich vlastních energetických drah (např. meridiánů čínské medicíny) s energetickými dráhami či “meridiány” celostního pole živého organismu planety a univerza – jde tedy o naše cílené a stabilní znovunapojení na zdroj bazální harmonie života s možností od něj kdykoliv obdržet vedení, léčení, rovnováhu a podporu. Toto "napojení" je v určité míře přítomno neustále, jinak bychom pravděpodobně nemohli existovat, ale proces Reconnection to propojení významně posílí a plně aktivuje jeho možnosti.

Výborné výsledky přináší také práce s dětmi - často silná pozitivní reakce a ústup mnoha symptomů – kromě různých typů závažných onemocnění, nebo některých zrakových potíží lze často významně pozitivně ovlivnit i nejrůznější psychické symptomy jako hyperaktivita, LMD, poruchy chování, sebepoškozování, nesoustředěnost a další projevy vnitřní tenze (např. kousání nehtů) apod.

Reálnost a dosah pozitivních změn byli pro mne překvapující a samozřejmě velmi potěšující. Tento proces je ve vás schopen rovněž trvale aktivovat léčivé frekvence, které pak můžete využít pro sebe i druhé.

Jednoduše… chcete se opravdu cítit více naplno ve svém životě a dát prostor sebeléčení, pozitivní změně i rozvoji vašeho potenciálu a autentické podoby sebe sama?

 nabízím Vám dva formáty práce s RC:

  • Reconnection Healing - trvání 1 sezení: 1 hodina - tento formát je nejvíce využívaný pro léčivou práci a je lidmi volen nejčastěji

Počet sezení je zcela na vás, doporučena jsou 3 léčení během 6 měsíců
cena: dohodou

  • Reconnection /celostní formát/ – 2 sezení ve 2 dnech (2 x 1 hodina) - tento typ práce je změřen na trvalou aktivaci RC frekvence ve vašem poli a jako side effect často přichází výrazná akcelerace vývoje, tento formát je podmínkou možnosti pracovat s RC i pro druhé

Dostačující je provedení 1 Reconnection = 2 sezení ve 2 dnech

reference