příprava na avallon breathwork

V rámci Avallon Breathwork můžete prožít intenzivní zkušenosti, které někdy mohou vyvolat silnou emoční a fyzickou aktivaci. To je důvodem, proč je tato práce kontraindikována pro osoby:

 • s vážnými kardiovaskulárními problémy,
 • s významnějšími problémy s vysokým tlakem,
 • s vážnými psychickými onemocněními,
 • s akutním infekčním onemocněním nebo nádorovým onemocněním
 • po nedávném operačním zákroku nebo zlomenině,
 • pro těhotné ženy...

U některých z těchto kontraindikací ale přesto existuje možnost účasti v "light" modu, kdy samotná přítomnost v léčivém poli Avallon Breathwork může mít velmi pozitivní efekt. Jestliže si nejste jisti, zda se můžete účastnit, napište a domluvíme se na vhodném rámci.

Níže uvádím příklad zdravotního dotazníku, kde vaše odpovědi podporují bezpečný rámec procesu, dotazník vyplníte před účastí na AB nebo na úvodní konzultaci.

 • Těhotenství? /aktuálně/
 • Hospitalizace na psychiatrii?
 • Komplikovaný porod?
 • Narození císařským řezem?
 • Komplikace během operace spojené s anestézií?
 • Nemoci oběhového systému nebo infarkt?
 • Chronické nebo silné bolesti hlavy?
 • Mozková mrtvice ve Vaší rodině?
 • Vysoký nebo nízký krevní tlak?
 • Vážné duševní onemocnění?
 • Časté užívání látek měnících vědomí (drogy, psychoaktivní látky, alkohol...)?
 • Operace v nedávné době?
 • Fyzické onemocnění nebo zranění?
 • Epilepsie nebo záchvaty?
 • Nedávné nebo akutní nakažlivé onemocnění?
 • Cukrovka?
 • Rakovina?
 • Glaukom, šedý zákal nebo jiná oční choroba?
 • Osteoporóza?
 • Astma? (pokud ano, přineste si s sebou inhalátor)
 • Užíváte nějaké léky? Pokud ano, jaké?

Jestliže jste odpověděli na nějakou otázku "ano", určitě to neznamená, že se nesmíte AB účastnit, ale zeptám se vás na více podrobností a zvážíme adekvátní postup.

doporučená literatura od Stanislava Grofa zde