alan jarkovský

Avalon Breathwork je mou osobní cestou syntézy dlouhodobé zkušenosti s léčivou prací s dechem. S těmito přístupy jsem se poprvé setkal v roce 2001 skrze americkou psycholožku a spirituální učitelku Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a od roku 2002 jsem pravidelně facilitoval na skupinových holotropních i Maitri dýcháních. 10 let jsem pravidelně asistoval na dýcháních Michaela Vančury, který jako žák Stanislava Grofa pracuje s holotropním dýcháním, dále na seminářích Jyoti, Darlene Hunter, Meenakshi Kramvik, Jeniffer Sugarwoman v modu Maitri. Jsem absolventem výcviku v Maitri Breathwork™.

Skrze tuto intenzivní a krásnou práci s dechem se stalo mnoho dobrého pro můj život v rovině sebepoznání i sebeléčení. Uvědomil jsem si také, jakou mírou citlivosti a vnitřního bohatství jako lidské bytosti reálně disponujeme a jak často se od této hloubky prožívání musíme disociovat pokud okolnosti našeho vývoje s touto citlivostí nepočítají. Můj osobní proces i následné zkušenosti s druhými mě přesvědčily, že znovu se propojit s tímto rozměrem svého života a transformovat zranění ve zdraví a radostnou kreativní energii, je možností každého z nás.

Al2sNaše každodenní podmínky a běžný stav vědomí nám ale většinou neumožňují se této dimenzi v sobě otevřít, potřebujeme tedy vytvořit speciální bezpečný prostor, kde to možné je. Jen stěží lze najít optimálnější místo pro takový záměr, než Avalon Breathwork. Jako lidé přirozeně přeceňujeme své aktuální sebepojetí a příliš si nedovedeme představit, jak významně jinak se můžeme v životě a sami v sobě cítit, když se odvážíme takovéto vnitřní práce. Je to tedy o zkušenosti... pokud chcete pro sebe udělat něco smysluplného, jsem přesvědčen, že práce s Avalon Breathwork je víc než dobrou volbou.

16 let zkušeností s holotropním, Maitri dýcháním a Avalon Breathwork, je pro mne také o radosti i fascinaci tím, kolik skvělé vnitřní práce a reálného léčení lze umožnit na tak malé časové ploše, jakou dýchání nabízí. Být přítomen u těchto sebeléčivých procesů je mimořádným zážitkem lidského sdílení, za který jsem vděčný. Pokud Vás právě v tomto čase zajímá, jak cíleně vytvořit prostor pro vaše autentické já a hlubší energetické propojení, dejte vědět...

odborné zkušenosti:

 • Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu /Multi-di-mens (Belgie), Norsk Gestaltinstitut (Norsko), IGAP, Praha – /dnes IVGT/, čtyřletý systematický psychoterapeutický výcvik
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha – obor psychologie
 • Center for Sacred Studies – pětiletý výcvik zaměřený na tématiku osobního rozvoje a facilitaci procesů psychospirituální krize /Jeneane Prevatt, Ph.D., Darlene Hunter, Russell D. Park, Ph.D./
 • Maitri Breathwork™ Facilitators Training – dvouletý výcvikový program facilitátorů MB /Margareta Kramvik M.A., Jennifer Sugarwoman BA, CMT/
 • semináře transpersonální psychologie a spirituálních kontextů terapie /D.Lukoff, Ph.D., Mgr. M.Vančura, MUDr. S. Kudrle/
 • krizová intervence a práce s traumatem /PhDr. Y.Lucká, PhDr. L.Kobrle, B.A., M.Ed. D.Boadella/
 • výcvik v integrativní práci s tělem a dechem dle Dr. Schmitta
 • dvouletý kurz jungiánské hermeneutiky astrologických symbolů /Rudolf Starý/
 • Reconnection Healing a Reconnection™ – Level I, II, III /Dr. Eric Pearl/
 • další odborné stáže, workshopy, semináře, kurzy (od 1996)
 • lektorská činnost pro firmy a organizace
 • lektorská činnost v programech pro drogově závislé a práce s dětmi a mládeží z dětských domovů, lektorská činnost pro zaměstnance Ústavní péče
 • spoluzakladatel sdružení Diabasis /podpora lidí procházejících psychospirituální krizí/ a o.s. Dzogčhen /tibetský buddhismus/
 • 17 let zkušeností práce s lidmi /poradenství, psychoterapie, lektorská činnost/
 • /mé webové stránky zaměřené na psychoterapeutickou podporu zde/

rozhovor pro DVTV

reference