alan jarkovsky

Zde sdílím aspekt svých aktivit v oblasti "breathworks" a jako lektor osobního rozvoje a psychoterapeut s 20letou zkušeností z oblasti individuální i skupinové práce s lidmi. Dlouhodobě se věnuji seberozvojovým programům zaměřeným na duševní, somatickou a energetickou integraci, psychospirituální tématiku a léčivé modality. 

Avallon Breathwork je mou osobní cestou syntézy rozsáhlé zkušenosti s léčivou prací s dechem. S těmito přístupy jsem se hlouběji setkal v roce 2001 skrze americkou psycholožku a spirituální učitelku Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a od roku 2002 jsem pravidelně facilitoval na mnoha skupinových holotropních i Maitri dýcháních. 10 let jsem pravidelně asistoval na dýcháních Michaela Vančury, který jako žák Stanislava Grofa pracuje s holotropním dýcháním, dále na seminářích Jyoti, Darlene Hunter, Meenakshi Kramvik, Jeniffer Sugarwoman v modu Maitri. Jsem absolventem výcviku v Maitri Breathwork™.

Skrze tuto intenzivní a krásnou práci s dechem se stalo mnoho dobrého pro můj život v rovině sebepoznání i sebeléčení. Uvědomil jsem si také, jakou mírou citlivosti a vnitřního bohatství jako lidské bytosti reálně disponujeme a jak často se od této hloubky prožívání musíme disociovat pokud okolnosti našeho vývoje s touto citlivostí nepočítají. Můj osobní proces i následné zkušenosti s druhými mě přesvědčily, že znovu se propojit s tímto rozměrem svého života a transformovat zranění ve zdraví a radostnou kreativní energii je možností každého z nás.

Naše každodenní podmínky a běžný stav vědomí nám ale většinou neumožňují se této dimenzi v sobě otevřít, potřebujeme tedy vytvořit speciální bezpečný prostor, kde to možné je. Jen stěží lze najít optimálnější místo pro takový záměr, než v mandale procesu dýchání. Jako lidé přirozeně přeceňujeme své aktuální sebepojetí a příliš si nedovedeme představit, jak významně jinak se můžeme v životě a sami v sobě cítit, když se odvážíme takovéto vnitřní práce. Je to tedy o zkušenosti... pokud chcete pro sebe udělat něco smysluplného, jsem spolu s mnoha absolventy dýchání přesvědčen, že práce s Avallon Breathwork je víc než dobrou volbou.

20 let facilitace v holotropním, Maitri dýchání a Avallon Breathwork, je pro mne také o radosti i fascinaci tím, kolik užitečné vnitřní práce, reálné transformace stínu a léčení lze umožnit na tak malé časové ploše, jakou dýchání nabízí. Být přítomen u těchto sebeléčivých procesů je mimořádným zážitkem lidského sdílení, za které jsem vděčný. Pokud Vás právě v tomto čase zajímá, jak cíleně vytvořit prostor pro vaše autentické já a hlubší energetické propojení, dejte vědět...

rozhovor pro DVTV

reference/zkušenosti