příprava na avalon breathwork

V rámci Avalon Breathwork můžete prožít intenzivní zkušenosti, které někdy mohou vyvolat silnou emoční a fyzickou aktivaci. To je důvodem, proč je tato práce kontraindikována pro osoby:

 • s vážnými kardiovaskulárními problémy,
 • s významnějšími problémy s vysokým tlakem,
 • s vážnými psychickými onemocněními,
 • s akutním infekčním onemocněním nebo nádorovým onemocněním
 • po nedávném operačním zákroku nebo zlomenině,
 • pro těhotné ženy.

U některých z těchto kontraindikací ale přesto existuje možnost účasti v "light" modu, kdy samotná přítomnost v léčivém poli Avalon Breathwork může mít velmi pozitivní efekt. Jestliže si nejste jisti, zda se můžete programu účastnit, prosím kontaktujte mne.

Níže uvádím příklad zdravotního dotazníku, kde vaše odpovědi podporují bezpečný rámec procesu, dotazník vyplníte před účastí na AB nebo na úvodní konzultaci.

 • Těhotenství? /aktuálně/
 • Hospitalizace na psychiatrii?
 • Komplikovaný porod?
 • Narození císařským řezem?
 • Komplikace během operace spojené s anestézií?
 • Nemoci oběhového systému nebo infarkt?
 • Chronické nebo silné bolesti hlavy?
 • Mozková mrtvice ve Vaší rodině?
 • Vysoký nebo nízký krevní tlak?
 • Vážné duševní onemocnění?
 • Časté užívání látek měnících vědomí (drogy, psychoaktivní látky, alkohol...)?
 • Operace v nedávné době?
 • Fyzické onemocnění nebo zranění?
 • Epilepsie nebo záchvaty?
 • Nedávné nebo akutní nakažlivé onemocnění?
 • Cukrovka?
 • Rakovina?
 • Glaukom, šedý zákal nebo jiná oční choroba?
 • Osteoporóza?
 • Astma? (pokud ano, přineste si s sebou inhalátor)
 • Užíváte nějaké léky? Pokud ano, jaké?

Jestliže jste odpověděli na nějakou otázku "ano", určitě to neznamená, že se nesmíte AB účastnit, ale zeptám se vás na více podrobností a zvážíme adekvátní postup.

doporučená literatura od Stanislava Grofa zde

reference