kdy a kde

nabízím Vám tři možnosti setkání s Avalon Breathwork:

  • individuální dýchání = půldenní formát
  • dýchání v malé skupině 4-8 lidí = celodenní formát
  • skupinová dýchání do 20 lidí = celodenní formát (případně víkendový)

Pro objednání individuálního AB mne kontaktujte telefonicky nebo mailem abychom se domluvili na termínu a podmínkách. Součástí individuálního AB je také teoretický úvod v hodinové konzultaci v termínu předcházejícím samotnému dýchání.

Cena skupinových dýchání je uvedena v konkrétní pozvánce na akci, u malých skupin a individuálních AB je cena předmětem osobní dohody s klientem.


Skupinová víkendová dýchání

  • /pro termíny napište mail s dotazem/

Skupinová jednodenní dýchání v Praze 

  • /pro termíny napište mail s dotazem/